Rijekatank

Bartola Kašića 5/2, 51000 Rijeka, Hrvatska

051 212 838

rijekatank@rijekatank.hr

Rijekatank


Poslujemo dugi niz godina, pouzdan i siguran partner, pruža kupcima širok spektar usluga s područja ekologije i zaštite okoliša.

Raspolažemo stručnim kadrom od 60 zaposlenika, radimo na stalnom i kontinuiranom osposobljavanju i unaprjeđenju istih.

Na raspolaganju imamo cjelokupnu potrebnom opremom za kvalitetno obavljanje traženih usluga.

Rijekatank usluge

Pouzdan i siguran partner, pružamo vrlo širok spektar usluga s područja ekologije i zaštite okoliša. 

Industrijska čišćenja

Rijekatank već dugi niz godina pruža usluge industrijskih čišćenja pri redovnom i izvanrednom održavanju, čime se povećava efikasnost i smanjuje trošak rada Vaših postrojenja i strojeva.

Sanacija zagađenih područja

Zagađena područja nastaju uslijed dugotrajnog i neprimjerenoga gospodarenja proizvodnim otpadom. Takva mjesta visoko su opterećena opasnim tvarima i predstavljaju veliku opasnost za okoliš i za ljudsko zdravlje.

Hitne intervencije kod iznenadnih onečišćenja

Industrijska postrojenja (uslijed kvarova) i prometne nesreće na moru i kopnu (prevrtanje cisterni, havarije brodova) predstavljaju veliki rizik za okoliš i zdravlje samog čovjeka zbog mogućeg iznenadnog izlijevanja opasnih i otrovnih tvari u okoliš.

Čišćenje i održavanje separatora i mastolova

Vršimo radove ispumpavanja, čišćenja te sanacije i popravka kuhinjskih separatora/mastolova. Radove vršimo interventno ili prema redovitom godišnjem planu održavanja kojeg dogovaramo sa Naručiteljem.

Odčepljivanje kanalizacijskih cjevovoda

U odvodne cjevovode ulaze velike količine vode, ali i razne tekućine, kemikalije, blato, ulja, masti, šljunak, pijesak i kamenac, te stvaraju naslage. U konačnici može doći do pojave neugodnih mirisa, začepljenja cjevovoda ili čak plavljenja kanalizacije.

Snimanje i vodonepropusnost cjevovoda

CCTV inspekcija omogućuje najprecizniji uvid u stanje odvodnih sustava. U mogućnosti smo izvršiti snimanje cjelokupnog odvodnog sustava i utvrditi točnu lokaciju eventualnih oštećenja ili napuknuća, uz izdavanje Ispitnog izvješća s pripadajućom DVD snimkom stanja kanalizacije.

Sanacija cjevovoda metodom "bez kopanja"

Saniranje kanalizacijskih cjevovoda CIPP (‘cured-in-place-pipe’) je inovativna tehnologija koja štedi vrijeme i novac (u odnosu na klasične metode sanacije kopanjem) te se u potpunosti i dugoročno uklanjaju sva infiltracija i propuštanje u postojećoj dotrajaloj infrastrukturi.

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom vrlo je složena djelatnost koja zahvaća sve grane gospodarstva, ali i privatne osobe. Zakonska je obveza svih proizvođača otpada propisno zbrinuti vlastiti otpad u suprotnom propisane su visoke kazne.

Ekologija i zaštita okoliša

Tvrtka danas raspolaže stručnim kadrom od 60 zaposlenika te radi na stalnom i kontinuiranom osposobljavanju i unaprjeđenju istih.

Djelatnici su osposobljeni za rad na siguran način i početno gašenje požara te posjeduju certifikate za prijevoz i rukovanje sa opasnim tvarima, rad sa kemikalijama, rad u EX zonama, a gotovo 40% djelatnika je visoke ili više stručne spreme.

Osim sa visokokvalificiranim djelatnicima tvrtka raspolaže i sa cjelokupnom potrebnom opremom za kvalitetno obavljanje traženih usluga.

Rijekatank

Ekologija i zaštita okoliša, društvo s ograničenom odgovornošću Rijektank d.o.o.

Bartola Kašića 5/2, 51000 Rijeka, Hrvatska

051 212 838

051 323 725

rijekatank@rijekatank.hr

Naše usluge