Rijekatank

Bartola Kašića 5/2, 51000 Rijeka, Hrvatska

051 212 838

rijekatank@rijekatank.hr

Čišćenje i održavanje separatora i mastolova

Industrijska čišćenja

Sanacija zagađenih područja

Hitne intervencije kod iznenadnih onečišćenja

Čišćenje i održavanje separatora i mastolova

Odčepljivanje kanalizacijskih cjevovoda

Snimanje i vodonepropusnost cjevovoda

Sanacija cjevovoda metodom "bez kopanja"

Gospodarenje otpadom

Vršimo radove ispumpavanja, čišćenja te sanacije i popravka kuhinjskih separatora/mastolova. Radove vršimo interventno ili prema redovitom godišnjem planu održavanja kojeg dogovaramo sa Naručiteljem.

Kuhinjski separatori/mastolovi su uređaji za odvajanje ulja i masti biljnog i životinjskog podrijetla iz kuhinjskih otpadnih voda prehrambene industrije, hotela, restorana, i sl.

Prema zakonskoj regulativi subjekti za proizvodnju i promet hranom moraju imati ugrađen kuhinjski separator/mastolov kojeg su dužni redovito održavati. U suprotnom dolazi do začepljenja što uzrokuje neugodne mirise, pojavu nametnika, a time i veliku mogućnost zaraze. U krajnjim slučajevima može doći do prelijevanja sadržaja iz mastolova, ali i visoke novčane kazne nadležnih inspekcija.

Redovito održavanje prevenira štetne posljedice koje uzrokuju začepljenja pripadajućeg cjevovoda kuhinjskog separatora/mastolova i omogućuju nesmetano funkcioniranje proizvodnog procesa subjekata za proizvodnju i promet hranom.

Vršimo radove ispumpavanja, čišćenja te sanacije i popravka kuhinjskih separatora/mastolova. Radove vršimo interventno ili prema redovitom godišnjem planu održavanja kojeg dogovaramo sa Naručiteljem.

Industrijska čišćenja

Sanacija zagađenih područja

Hitne intervencije kod iznenadnih onečišćenja

Čišćenje i održavanje separatora i mastolova

Odčepljivanje kanalizacijskih cjevovoda

Snimanje i vodonepropusnost cjevovoda

Sanacija cjevovoda metodom "bez kopanja"

Gospodarenje otpadom