Rijekatank

Bartola Kašića 5/2, 51000 Rijeka, Hrvatska

051 212 838

rijekatank@rijekatank.hr

Gospodarenje
otpadom

Industrijska čišćenja

Sanacija zagađenih područja

Hitne intervencije kod iznenadnih onečišćenja

Čišćenje i održavanje separatora i mastolova

Odčepljivanje kanalizacijskih cjevovoda

Snimanje i vodonepropusnost cjevovoda

Sanacija cjevovoda metodom "bez kopanja"

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom vrlo je složena djelatnost koja zahvaća sve grane gospodarstva, ali i privatne osobe.

Zakonska je obveza svih proizvođača otpada propisno zbrinuti vlastiti otpad u suprotnom propisane su visoke kazne.

Rijekatank d.o.o. pruža usluge sakupljanja, prijevoza, skladištenja te konačnog zbrinjavanja opasnog i neopasnog otpada uz zadovoljavanje svi međunarodnih standarda i pravila struke.

Proces sakupljanja otpada obavlja se vozilima ovisno o količini, vrsti i agregatnom stanju otpada. Tekući se otpad sakuplja autocisternama, a kruti u spremnicima (kontejnerima) te prevozi kamionom. Za sakupljanje opasnoga otpada koriste se vozila koja ispunjavaju uvjete propisane Europskim sporazumom o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR).

S punim povjerenjem možete nam se obratiti za zbrinjavanje svih vrsta opasnog i neopasnog otpada. Pri obradi otpada koristimo različite umrežene tehnologije i postupke kao što su:

  1. centrifugalna separacija
  2. fizikalno – kemijska obrada u mobilnom uređaju za flotaciju otopljenim zrakom (DAF flotacija)
  3. fizikalno – kemijska obrada mobilnim uređajem za solidifikaciju/stabilizaciju

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadu, za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom potrebno je ishoditi dozvole nadležnih tijela.

Rijekatank d.o.o. posjeduje sve dozvole potrebne za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom.

Gospodarenje otpadom vrlo je složena djelatnost koja zahvaća sve grane gospodarstva, ali i privatne osobe.

Industrijska čišćenja

Sanacija zagađenih područja

Hitne intervencije kod iznenadnih onečišćenja

Čišćenje i održavanje separatora i mastolova

Odčepljivanje kanalizacijskih cjevovoda

Snimanje i vodonepropusnost cjevovoda

Sanacija cjevovoda metodom "bez kopanja"

Gospodarenje otpadom