Rijekatank

Bartola Kašića 5/2, 51000 Rijeka, Hrvatska

051 212 838

rijekatank@rijekatank.hr

Hitne intervencije kod iznenadnih onečišćenja

Industrijska čišćenja

Sanacija zagađenih područja

Hitne intervencije kod iznenadnih onečišćenja

Čišćenje i održavanje separatora i mastolova

Odčepljivanje kanalizacijskih cjevovoda

Snimanje i vodonepropusnost cjevovoda

Sanacija cjevovoda metodom "bez kopanja"

Gospodarenje otpadom

Industrijska postrojenja (uslijed kvarova) i prometne nesreće na moru i kopnu (prevrtanje cisterni, havarije brodova) predstavljaju veliki rizik za okoliš i zdravlje samog čovjeka zbog mogućeg iznenadnog izlijevanja opasnih i otrovnih tvari u okoliš.

Na nas možete računati 24 sata na dan, u slučaju bilo kakvih iznenadnih onečišćenja. Naša dežurna interventna ekipa, sastavljena od obučenih djelatnika sa višegodišnjim iskustvom u ovakvim poslovima i opremljena suvremenom tehnologijom, izlazi na teren u najkraćem roku te provodi mjere na sprječavanju daljnjeg onečišćenja i/ili obavlja sanaciju onečišćenog područja.

Opremljeni smo svom nužnom opremom za izvođenje ove vrste radova kao što su:

  • obirači (skimmeri) različitih kapaciteta
  • zaštitne upijajuće i plutajuće brane
  • zatvoreni nepropusni kontejneri
  • mobilni kompresori i elektroagregati
  • ekološki odmašćivači
  • apsorbensi i dr.

Rijekatank d.o.o. posjeduje Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnog dobra.

Industrijska postrojenja (uslijed kvarova) i prometne nesreće na moru i kopnu (prevrtanje cisterni, havarije brodova) predstavljaju veliki rizik za okoliš i zdravlje samog čovjeka zbog mogućeg iznenadnog izlijevanja opasnih i otrovnih tvari u okoliš.

Industrijska čišćenja

Sanacija zagađenih područja

Hitne intervencije kod iznenadnih onečišćenja

Čišćenje i održavanje separatora i mastolova

Odčepljivanje kanalizacijskih cjevovoda

Snimanje i vodonepropusnost cjevovoda

Sanacija cjevovoda metodom "bez kopanja"

Gospodarenje otpadom