Rijekatank

Bartola Kašića 5/2, 51000 Rijeka, Hrvatska

051 212 838

rijekatank@rijekatank.hr

Industrijska
čišćenja

Industrijska čišćenja

Sanacija zagađenih područja

Hitne intervencije kod iznenadnih onečišćenja

Čišćenje i održavanje separatora i mastolova

Odčepljivanje kanalizacijskih cjevovoda

Snimanje i vodonepropusnost cjevovoda

Sanacija cjevovoda metodom "bez kopanja"

Gospodarenje otpadom

Rijekatank već dugi niz godina pruža usluge industrijskih čišćenja pri redovnom i izvanrednom održavanju, čime se povećava efikasnost i smanjuje trošak rada Vaših postrojenja i strojeva.

Time se smanjuje potrošnja energenata i emisija CO2 što pridonosi zaštiti okoliša i u skladu je sa održivim razvojem, te se izbjegavaju zastoji i kvarovi u radu.

Čišćenja izvode specijalizirani radnici osposobljeni za rad na siguran način u zahtjevnim industrijskim uvjetima. Također, svi radnici posjeduju odgovarajuća zakonska ovlaštenja i potvrde o osposobljenosti za rad sa kemikalijama, zaštitu od požara te rad u EX zonama.

Ovisno o pravilima struke i zahtjevima naručitelja, čišćenja se izvode korištenjem specijalizirane opreme ili ručno, pri čemu se koriste kemijski preparati proizvedeni u EU sa važećim vodopravnima dozvolama (za Hrvatsku i za EU).

Posjedujemo visokotlačne pumpe od 150 do 2000 bara za pranje i probijanje te usisne pumpe različitih kapaciteta. Pumpe mogu biti samostalne ili kao dio opreme ADR cisterni.

U mogućnosti smo probiti sve vrste začepljenja ( kao npr. skrućeno betonsko mlijeko) te ukloniti sve vrste inkrostacija (kao npr. koksirane naslage na izmjenjivačima u procesnoj industriji) te prepumpati tekuće i muljevite sadržaje, uključujući kiseline i lužine.

Uz ranije spomenute cisterne, opremljeni smo i drugim prijevoznim sredstvima (teretna vozila, podizači sanduka). Svim vozilima upravljaju vozači sa višegodišnjim iskustvom te dozvolom za prijevoz opasnih tvari (ADR).

Čistimo:

 • spremnike od nafte i naftnih derivata (uključujući degazaciju spremnika)
 • spremnike od kemikalija (uključujući kiseline i lužine)
 • odvajače ulje/voda i ostale separatore
 • kotlove i kotlovnice
 • izmjenjivače topline
 • kolone
 • silose
 • brodske tankove
 • radne strojeve
 • naftovode, plinovode
 • uređaje za pročišćavanje otpadnih voda (biorotori, taložnice i dr.)

Mjesta čišćenja:

 • energetska postrojenja
 • rafinerije i kemijska procesna industrija
 • cementare, betonare i ostala građevinska industrija
 • prehrambena industrija
 • brodogradilišta i lučka postrojenja
 • sve vrste plovećih objekata (brodski tankovi, strojarnice, tankovi pitke vode, tankovi otpadnih voda, kaljužne vode – bilage water)
 • autopraonice, automehaničarske radionice, benzinske pumpe, garaže

Otpad nastao industrijskim čišćenjem obrađujemo u krugu naše tvrtke, te zbrinjavamo na ekološki prihvatljiv i zakonom propisan način.

Rijekatank već dugi niz godina pruža usluge industrijskih čišćenja pri redovnom i izvanrednom održavanju, čime se povećava efikasnost i smanjuje trošak rada Vaših postrojenja i strojeva.

Time se smanjuje potrošnja energenata i emisija CO2 što pridonosi zaštiti okoliša i u skladu je sa održivim razvojem, te se izbjegavaju zastoji i kvarovi u radu.

Čišćenja izvode specijalizirani radnici osposobljeni za rad na siguran način u zahtjevnim industrijskim uvjetima. Također, svi radnici posjeduju odgovarajuća zakonska ovlaštenja i potvrde o osposobljenosti za rad sa kemikalijama, zaštitu od požara te rad u EX zonama.

Ovisno o pravilima struke i zahtjevima naručitelja, čišćenja se izvode korištenjem specijalizirane opreme ili ručno, pri čemu se koriste kemijski preparati proizvedeni u EU sa važećim vodopravnima dozvolama (za Hrvatsku i za EU).

Posjedujemo visokotlačne pumpe od 150 do 2000 bara za pranje i probijanje te usisne pumpe različitih kapaciteta. Pumpe mogu biti samostalne ili kao dio opreme ADR cisterni.

U mogućnosti smo probiti sve vrste začepljenja ( kao npr. skrućeno betonsko mlijeko) te ukloniti sve vrste inkrostacija (kao npr. koksirane naslage na izmjenjivačima u procesnoj industriji) te prepumpati tekuće i muljevite sadržaje, uključujući kiseline i lužine.

Uz ranije spomenute cisterne, opremljeni smo i drugim prijevoznim sredstvima (teretna vozila, podizači sanduka). Svim vozilima upravljaju vozači sa višegodišnjim iskustvom te dozvolom za prijevoz opasnih tvari (ADR).

Čistimo:

 • spremnike od nafte i naftnih derivata (uključujući degazaciju spremnika)
 • spremnike od kemikalija (uključujući kiseline i lužine)
 • odvajače ulje/voda i ostale separatore
 • kotlove i kotlovnice
 • izmjenjivače topline
 • kolone
 • silose
 • brodske tankove
 • radne strojeve
 • naftovode, plinovode
 • uređaje za pročišćavanje otpadnih voda (biorotori, taložnice i dr.)

Mjesta čišćenja:

 • energetska postrojenja
 • rafinerije i kemijska procesna industrija
 • cementare, betonare i ostala građevinska industrija
 • prehrambena industrija
 • brodogradilišta i lučka postrojenja
 • sve vrste plovećih objekata (brodski tankovi, strojarnice, tankovi pitke vode, tankovi otpadnih voda, kaljužne vode – bilage water)
 • autopraonice, automehaničarske radionice, benzinske pumpe, garaže

Otpad nastao industrijskim čišćenjem obrađujemo u krugu naše tvrtke, te zbrinjavamo na ekološki prihvatljiv i zakonom propisan način.

Industrijska čišćenja

Sanacija zagađenih područja

Hitne intervencije kod iznenadnih onečišćenja

Čišćenje i održavanje separatora i mastolova

Odčepljivanje kanalizacijskih cjevovoda

Snimanje i vodonepropusnost cjevovoda

Sanacija cjevovoda metodom "bez kopanja"

Gospodarenje otpadom