Rijekatank

Bartola Kašića 5/2, 51000 Rijeka, Hrvatska

051 212 838

rijekatank@rijekatank.hr

EU projekt

Sadržaj ovog materijala isključivo je odgovornost društva RIJEKATANK d.o.o.

ČLANAK O POČETKU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

NAZIV PROJEKTA

Inovacije u području odlaganja i obrade štetnog otpada u gotove proizvode

Tvrtka Rijekatank d.o.o. potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
Datum 1.07.2020.

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020. – Inovacije u S3 područjima, KK.03.2.2.06; poduzeću Rijekatank d.o.o. dodijeljena su bespovratna sredstva za provedbu projekta „Inovacije u području odlaganja i obrade štetnog otpada u gotove proizvode.“

OPIS PROJEKTA

Tvrtka Rijekatank već dugi niz godina pruža usluge industrijskih čišćenja pri redovnom i izvanrednom održavanju pri čemu nastaju količine otpada sa udjelom ugljikovodika koji se mora zbrinuti na zakonom propisani način. Projektom se želi komercijalizirati mogućnost korištenja otpadnih materijala (prvenstveno otpadne plastike i otpadnog drvnog materijala) za ponudu novih proizvoda povećanih mogućnosti uporabe, koji će bolje odgovoriti na zahtjeve koje pred proizvođača postavljaju tražene karakteristike proizvoda. U isto vrijeme, riješio bi se problem viška otpadnog materijala i njegovog sigurnog zbrinjavanja, kao i korištenja energije koja se (pirolizom) može dobiti u postupku prerade otpadnog materijala. U tu svrhu se inovira organizacija poslovanja, kako bi organizacijski kapaciteti tvrtke odgovarali postavljenim ciljevima.

Projekt obuhvaća sljedeće elemente:
E1 Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga,
E2 Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga,
E3 Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili točke 2.
E4 Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis)
E5 Upravljanje projektom
E6 Promidžba i vidljivost

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Opći cilj: Poboljšati inovativnost malih i srednjih poduzetnika.
Specifični cilj: Komercijalizacija korištenja otpadnih materijala, uz rješavanje viška otpadnog materijala i njegovo sigurno zbrinjavanje, te korištenje energije koja se može dobiti u postupku prerade otpadnog materijala.

Uspješnom provedbom projekta za Rijekatank d.o.o. omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:
R1: Povećanje prodaje za 20%,
R2: Zadržavanje visokog zadovoljstva postojećih klijenata
R3: Visokotehnološkim rješenjima privlačenje novih klijenata
R4: Širenje na tržišta s visokim udjelom otpada
R5: Zadržavanje postojećih i zapošljavanje novih zaposlenika koji posjeduju adekvatna znanja i iskustvo

Ukupna vrijednost projekta:
7.767.488,97 kn
Razdoblje provedbe projekta:
1.07.2020. – 1.07.2022.
Kontakt osoba za više informacija:
Antonio Vukov, direktor
E-mail: rijekatank@rijekatank.hr
Koordinatorica projekta i kontakt osoba:
Suzana Lazić, sl@rijekatank.hr

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: https://strukturnifondovi.hr