Rijekatank

Bartola Kašića 5/2, 51000 Rijeka, Hrvatska

051 212 838

rijekatank@rijekatank.hr

ISO-9001-14001-HR