Rijekatank

Bartola Kašića 5/2, 51000 Rijeka, Hrvatska

051 212 838

rijekatank@rijekatank.hr

Rijekatank ekologija i zaštita okoliša d.o.o.

Industrijska čišćenja

Sanacija zagađenih područja

Hitne intervencije kod iznenadnih onečišćenja

Čišćenje i održavanje separatora i mastolova

Odčepljivanje kanalizacijskih cjevovoda

Snimanje i vodonepropusnost cjevovoda

Sanacija cjevovoda metodom "bez kopanja"

Gospodarenje otpadom

Pogledajte certifikate:

SCC
ISO-9001-14001

Rijekatank ekologija i zaštita okoliša d.o.o. je trgovačko društvo iz Rijeke koje dugi niz godina, kao pouzdan i siguran partner, pruža kupcima vrlo širok spektar usluga s područja ekologije i zaštite okoliša.

Stalnim investiranjem u modernizaciju tehnologija i brigom za zaposlenike, koje smatramo najvrjednijim kapitalom društva, održavamo visoku kvalitetu usluga da bi se osiguralo trajno zadovoljstvo kupaca.

Posebno se brinemo za stvaranje preduvjeta za sigurniji način rada i očuvanje zdravlja i života zaposlenika uz stalno poboljšavanje sustava sprečavanja onečišćenja okoliša.

Svoju predanost unaprjeđenju kvalitete rada dokazujemo certifikatima na području upravljanja, zaštite okoliša te zaštite zdravlja i sigurnosti na radu:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • SCCP

Tvrtka danas raspolaže stručnim kadrom od 60 zaposlenika te radi na stalnom i kontinuiranom osposobljavanju i unaprjeđenju istih. Djelatnici su osposobljeni za rad na siguran način i početno gašenje požara te posjeduju certifikate za prijevoz i rukovanje sa opasnim tvarima, rad sa kemikalijama, rad u EX zonama, a gotovo 40% djelatnika je visoke ili više stručne spreme.

Osim sa visokokvalificiranim djelatnicima tvrtka raspolaže i sa cjelokupnom potrebnom opremom za kvalitetno obavljanje traženih usluga među kojom ističemo:

 • 10 cisterni (od toga 5 sa ADR certifikatom)
 • 2 podizača kontejnera
 • 5 teretna vozila (od toga 1 sa ADR certifikatom)
 • Visokotlačne pumpe različitih kapaciteta (150-2000 bara)
 • Postrojenja za obradu opasnog otpada
 • Mobilno postrojenje za flotaciju otopljenim zrakom (DAF flotacija) za fizikalno – kemijsku obradu otpada
 • Mobilno postrojenje za solidifikaciju/stabilizaciju opasnog otpada
 • 1 kompletni sustav IBAK za CCTV inspekciju u ATEX zonama
 • 2 kompletna sustava RICO za CCTV inspekciju u ATEX zonama
 • oprema za sanaciju cjevovoda metodama „bez kopanja“
 • oprema za hitne intervencije na moru i kopnu
 • oprema za pronalaženje mjesta propuštanja cjevovoda
 • oprema za laboratorijsko ispitivanje

Vozila su opremljena opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa.

Sav prikupljeni otpad skladišti se u natkrivenim skladištima odvojeno, ovisno o svojstvu, vrsti i agregatnom stanju do obrade. Obrada se vrši u zatvorenom sustavu čime je spriječena bilo kakva emisija tvari štetnih za zdravlje ljudi.

Posjedujemo sva ovlaštenja za obavljanje zahtjevnih poslova na gospodarenju opasnim i neopasnim otpadom te intervencijama kod iznenadnih onečišćenja izdana od nadležnih Ministarstava i Ureda državne uprave kako slijedi:

 • Dozvola za obavljanje djelatnosti gospodarenja opasnim otpadom
 • Dozvola za obavljanje djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom
 • Potvrda o upisu u Popis pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću prijevoza otpada
 • Potvrda o upisu u Popis pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada
Rijekatank ekologija i zaštita okoliša d.o.o. je trgovačko društvo iz Rijeke koje dugi niz godina, kao pouzdan i siguran partner, pruža kupcima vrlo širok spektar usluga s područja ekologije i zaštite okoliša.

Stalnim investiranjem u modernizaciju tehnologija i brigom za zaposlenike, koje smatramo najvrjednijim kapitalom društva, održavamo visoku kvalitetu usluga da bi se osiguralo trajno zadovoljstvo kupaca.

Posebno se brinemo za stvaranje preduvjeta za sigurniji način rada i očuvanje zdravlja i života zaposlenika uz stalno poboljšavanje sustava sprečavanja onečišćenja okoliša.

Svoju predanost unaprjeđenju kvalitete rada dokazujemo certifikatima na području upravljanja, zaštite okoliša te zaštite zdravlja i sigurnosti na radu:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • SCCP

Tvrtka danas raspolaže stručnim kadrom od 60 zaposlenika te radi na stalnom i kontinuiranom osposobljavanju i unaprjeđenju istih. Djelatnici su osposobljeni za rad na siguran način i početno gašenje požara te posjeduju certifikate za prijevoz i rukovanje sa opasnim tvarima, rad sa kemikalijama, rad u EX zonama, a gotovo 40% djelatnika je visoke ili više stručne spreme.

Osim sa visokokvalificiranim djelatnicima tvrtka raspolaže i sa cjelokupnom potrebnom opremom za kvalitetno obavljanje traženih usluga među kojom ističemo:

 • 10 cisterni (od toga 5 sa ADR certifikatom)
 • 2 podizača kontejnera
 • 5 teretna vozila (od toga 1 sa ADR certifikatom)
 • Visokotlačne pumpe različitih kapaciteta (150-2000 bara)
 • Postrojenja za obradu opasnog otpada
 • Mobilno postrojenje za flotaciju otopljenim zrakom (DAF flotacija) za fizikalno – kemijsku obradu otpada
 • Mobilno postrojenje za solidifikaciju/stabilizaciju opasnog otpada
 • 1 kompletni sustav IBAK za CCTV inspekciju u ATEX zonama
 • 2 kompletna sustava RICO za CCTV inspekciju u ATEX zonama
 • oprema za sanaciju cjevovoda metodama „bez kopanja“
 • oprema za hitne intervencije na moru i kopnu
 • oprema za pronalaženje mjesta propuštanja cjevovoda
 • oprema za laboratorijsko ispitivanje

Vozila su opremljena opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa.

Sav prikupljeni otpad skladišti se u natkrivenim skladištima odvojeno, ovisno o svojstvu, vrsti i agregatnom stanju do obrade. Obrada se vrši u zatvorenom sustavu čime je spriječena bilo kakva emisija tvari štetnih za zdravlje ljudi.

Posjedujemo sva ovlaštenja za obavljanje zahtjevnih poslova na gospodarenju opasnim i neopasnim otpadom te intervencijama kod iznenadnih onečišćenja izdana od nadležnih Ministarstava i Ureda državne uprave kako slijedi:

 • Dozvola za obavljanje djelatnosti gospodarenja opasnim otpadom
 • Dozvola za obavljanje djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom
 • Potvrda o upisu u Popis pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću prijevoza otpada
 • Potvrda o upisu u Popis pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada
Pogledajte certifikate:

SCC
ISO-9001-14001

Industrijska čišćenja

Sanacija zagađenih područja

Hitne intervencije kod iznenadnih onečišćenja

Čišćenje i održavanje separatora i mastolova

Odčepljivanje kanalizacijskih cjevovoda

Snimanje i vodonepropusnost cjevovoda

Sanacija cjevovoda metodom "bez kopanja"

Gospodarenje otpadom