Rijekatank

Bartola Kašića 5/2, 51000 Rijeka, Hrvatska

051 212 838

rijekatank@rijekatank.hr

EU projekt

Sadržaj ovog materijala isključivo je odgovornost društva RIJEKATANK d.o.o.

ČLANAK O POČETKU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

NAZIV PROJEKTA

Razvoj inovativnih primera iz otpadne emulzije

Tvrtka RIJEKATANK ekologija i zaštita okoliša d.o.o. potpisala je dana 30.04.2021. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – Faza 2, KK. 01.2.1.02.; tvrtki Rijekatank d.o.o. dodijeljena su bespovratna sredstva za provedbu projekta „Razvoj inovativnih primera iz otpadne emulzije“.

OPIS PROJEKTA

Tvrtka Rijekatank d.o.o. u svom dugogodišnjem poslovanju pruža usluge industrijskih postrojenja čišćenja (tankovi, kanalizacije i sl.) pri redovnom i izvanrednom održavanju postrojenja za preradu, transport i skladištenje tekućih ugljikovodika kao što su nafta i njeni derivati. Temeljem istraživanja tvrtka je došla zaključka da se otpadna emulzija može koristiti kao zamjena za bitumensku emulziju koja se koristi kao „primer“ u cestogradnji. Dodavanjem polimera svojstva otpadne emulzije mogu se značajno doraditi kako bi prema kemijskom svojstvu još više sličila bitumenskoj emulziji. Na taj način će tvrtka uštediti na troškovima zbrinjavanja otpada i značajno smanjiti štetni utjecaj na okoliš. Projekt doprinosi razvoju dva tematska prioritetna područja S3, a to su TPP.2 Energija i održivi okoliš; pod- tematsko područje Ekološki prihvatljive tehnologije te TPP.3 Promet i mobilnost; pod- tematsko područje Ekološki prihvatljiva prometna rješenja. Partner na projektu je Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

Projekt obuhvaća sljedeće elemente:
E1 Industrijsko istraživanje
E2 Eksperimentalni razvoj
E3 Upravljanje projektom
E4 Promidžba i vidljivost

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Opći cilj projekta: je provesti istraživanje u području iskorištavanja otpadne emulzije i razvoja novog proizvoda te na taj način osigurati financijsku stabilnost, povećati prihod od prodaje novog proizvoda, povećati prihod od izvoza, proširiti se na inozemno tržište te postati lider u nacionalnoj vlastitoj proizvodnji emulzija.
Specifični cilj projekta: je na temelju provedenog istraživanja razviti inovativni ekološki primer te pilot postrojenje za obradu otpadne emulzije koja će se ponuditi kupcima.

Uspješnom provedbom projekta za Rijekatank d.o.o. omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:
R1: izrađena optimalna receptura za proizvodnju inovativnog ekološkog primera
R2: razvijeno pilot postrojenje za preradu otpadne emulzije i proizvodnju ekološkog primera sa svim pripadajućim dijelovima
R3: podnesene dvije prijave intelektualnog vlasništva (žig i industrijski dizajn)
R4: otvorena nova radna mjesta
R5: povećano ulaganje poduzeća u aktivnosti istraživanja i razvoja
Ukupna vrijednost projekta:
11.375.077,88 kuna
Bespovratna sredstva:
7.064.530,09 kuna
Razdoblje provedbe projekta:
Industrijsko istraživanje: 1.03.2021.- 1.09.2022.
Eksperimentalni razvoj: 1.09.2022.-1.03.2023.
Kontakt osoba za više informacija:
Suzana Lazić
E-mail: sl@rijekatank.hr

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: https://strukturnifondovi.hr