Rijekatank

Bartola Kašića 5/2, 51000 Rijeka, Hrvatska

051 212 838

rijekatank@rijekatank.hr

Sanacija zagađenih područja

Industrijska čišćenja

Sanacija zagađenih područja

Hitne intervencije kod iznenadnih onečišćenja

Čišćenje i održavanje separatora i mastolova

Odčepljivanje kanalizacijskih cjevovoda

Snimanje i vodonepropusnost cjevovoda

Sanacija cjevovoda metodom "bez kopanja"

Gospodarenje otpadom

Zagađena područja nastaju uslijed dugotrajnog i neprimjerenoga gospodarenja proizvodnim otpadom. Takva mjesta visoko su opterećena opasnim tvarima i predstavljaju veliku opasnost za okoliš i za ljudsko zdravlje.

Njihova sanacija složeni je proces za čiji je uspjeh neophodno dobro razumijevanje prirode zagađenja te rizika koji zagađenje predstavlja. Za Vas ćemo procijeniti postojeće stanje, a zatim odrediti i cilj sanacije. Ovisno o procjeni, primijeniti ćemo određenu vrstu tehnologije vodeći računa o visokim standardima zaštite okoliša te o ekonomski najisplativijoj metodi.

Ukoliko je moguće, onečišćenje ćemo sanirati na samoj lokaciji bioremedijacijom, ili ćemo opasni otpad ukloniti s vaše lokacije te obraditi u krugu naše tvrtke i zbrinuti na ekološki i zakonski prihvatljiv način.

Bioremedijacija je tehnologija koja se koristi u slučajevima onečišćenja tla organskim onečišćujućim tvarima. Proces se temelji na prirodnoj mikrobiološkoj razgradnji ugljikovodika gdje mikroorganizmi koriste ugljik kao izvor energije, a krajnji produkt reakcije je CO2 i H2O. Bioremedijaciju možemo opisati kao intenzivni proces samopročišćavanja koji se događa u prirodi, te time odgovara konceptu održivog razvoja – „Green tehnology“.

Kulture koje se koriste u procesu su mješavina bakterija, gljiva i dodatnih nutrijenata za rast mikroorganizama.

Tijekom procesa u određenim intervalima provodi se uzorkovanje i analiza od strane ovlaštenih laboratorija.

Zagađena područja nastaju uslijed dugotrajnog i neprimjerenoga gospodarenja proizvodnim otpadom. Takva mjesta visoko su opterećena opasnim tvarima i predstavljaju veliku opasnost za okoliš i za ljudsko zdravlje.

Industrijska čišćenja

Sanacija zagađenih područja

Hitne intervencije kod iznenadnih onečišćenja

Čišćenje i održavanje separatora i mastolova

Odčepljivanje kanalizacijskih cjevovoda

Snimanje i vodonepropusnost cjevovoda

Sanacija cjevovoda metodom "bez kopanja"

Gospodarenje otpadom