Rijekatank

Bartola Kašića 5/2, 51000 Rijeka, Hrvatska

051 212 838

rijekatank@rijekatank.hr

Snimanje i vodonepropusnost cjevovoda

Industrijska čišćenja

Sanacija zagađenih područja

Hitne intervencije kod iznenadnih onečišćenja

Čišćenje i održavanje separatora i mastolova

Odčepljivanje kanalizacijskih cjevovoda

Snimanje i vodonepropusnost cjevovoda

Sanacija cjevovoda metodom "bez kopanja"

Gospodarenje otpadom

Ispitivanjem vodonepropusnosti utvrđuje se propuštaju li cjevovodi, odnosno jesu li usklađeni sa zakonskim propisima.

CCTV inspekcija omogućuje najprecizniji uvid u stanje odvodnih sustava. U mogućnosti smo izvršiti snimanje cjelokupnog odvodnog sustava i utvrditi točnu lokaciju eventualnih oštećenja ili napuknuća, uz izdavanje Ispitnog izvješća s pripadajućom DVD snimkom stanja kanalizacije.

Osnovali smo Laboratorij koji radi prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 i prema metodama:

  • HRN EN 1610:2015 – ispitivanje vodonepropusnosti
  • HRN EN 1508:2007 – ispitivanje vodonepropusnosti
  • HRN EN 805:2005 – tlačno ispitivanje cijevi
  • HREN EN 13508-2:2011 – ispitivanje i vizualno kodiranje stanja cijevi

RIJEKATANK
EKOLOGIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA d.o.o.

Laboratorij Bartola Kašića 5/2, HR-51000 Rijeka akreditirano je inspekcijsko tijelo, prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 6672.

RIJEKATANK
EKOLOGIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA d.o.o.

Laboratorij Bartola Kašića 5/2, HR-51000 Rijeka akreditirani je ispitni laboratorij, prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1499.

Ispitivanjem vodonepropusnosti utvrđuje se propuštaju li cjevovodi, odnosno jesu li usklađeni sa zakonskim propisima.

CCTV inspekcija omogućuje najprecizniji uvid u stanje odvodnih sustava. U mogućnosti smo izvršiti snimanje cjelokupnog odvodnog sustava i utvrditi točnu lokaciju eventualnih oštećenja ili napuknuća, uz izdavanje Ispitnog izvješća s pripadajućom DVD snimkom stanja kanalizacije.

Osnovali smo Laboratorij koji radi prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 i prema metodama:

  • HRN EN 1610:2015 – ispitivanje vodonepropusnosti
  • HRN EN 1508:2007 – ispitivanje vodonepropusnosti
  • HRN EN 805:2005 – tlačno ispitivanje cijevi
  • HREN EN 13508-2:2011 – ispitivanje i vizualno kodiranje stanja cijevi

RIJEKATANK
EKOLOGIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA d.o.o.

Laboratorij Bartola Kašića 5/2, HR-51000 Rijeka akreditirano je inspekcijsko tijelo, prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 6672.

RIJEKATANK
EKOLOGIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA d.o.o.

Laboratorij Bartola Kašića 5/2, HR-51000 Rijeka akreditirani je ispitni laboratorij, prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1499.

Industrijska čišćenja

Sanacija zagađenih područja

Hitne intervencije kod iznenadnih onečišćenja

Čišćenje i održavanje separatora i mastolova

Odčepljivanje kanalizacijskih cjevovoda

Snimanje i vodonepropusnost cjevovoda

Sanacija cjevovoda metodom "bez kopanja"

Gospodarenje otpadom